ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเสี้ยว ตั้งอยู่เลขที่ 32 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 52 ตารางวา
มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน

โรงเรียนบ้านเสี้ยวComments