ประวัติโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านเสี้ยว
ที่อยู่: หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเสี้ยว ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทร. : 042-870246
อีเมล์: banseaw@loei1.go.th
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14ไร่0งาน52ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน  ชั้นอนุบาล 1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   34 หมู่ 2 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1คน
จำนวนข้าราชการครู 
1คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3คน
Comments